-->

Juvan kunnan myöntämät kulttuuripalkinnot

Tulosta
Juvan kunta on myöntänyt kulttuuripalkintoja vuodesta 1988. Myöntämisperusteena ovat olleet alusta lähtien kulttuuritoiminnassa ansioituneen tai nuoren lupaavan kyvyn palkitsemiseminen. Vuonna 2003 kulttuuripalkinnon myöntämisperusteita muutettiin siten, että jatkossa palkintoa pystyttiin myöntämään myös kulttuuritoiminnassa ansioituneille juvalaisille ryhmille.

Kulttuuripalkintoa ryhdyttiin jakamaan päättyvän kauden juhlistamiseksi ja alun perin sitä myönnettiin jäljelle jääneiden avustusrahojen puitteissa. Siirryttäessä euroista markkoihin vuonna 2002 kulttuuripalkinnon rahallinen suuruus vakiintui.

Vuosina 1995-2003 kulttuuripalkinto julkistettiin Marraspijot –tapahtumassa, jonka jälkeen palkinto on luovutettu kunnanhallituksen joulukuun kokouksessa.

Kulttuuripalkintojen saajat vuosittain:

 • 1988 Sergei Kirtola / musiikki
 • 1989 Marika Kesseli / musiikki
 • 1990 Heikki Kilpeläinen / musiikki
 • 1991 Risto Lampi / musiikki
 • 1992 Pertti Laamanen / musiikki
 • 1993 Jari Piikki / musiikki
 • 1994 Inka Nousiainen / kirjallisuus
 • 1995 Pekka Hiltunen / kuvataide
 • 1996 Esko Niiranen / kulttuuri- ja kotiseututyö
 • 1997 Taisto Karvinen / kuvataide
 • 1998 Heikki Tiihonen / musiikki
 • 1999 Annukka Talvela / kirjallisuus
 • 2000 Vesa Kontiainen / populaarimusiikki
 • 2001 Marja-Liisa Happonen / ilmaisutaito
 • 2002 Jaakko Martikainen / teatterityö
 • 2003 Tiina Räihä / kuvaamataito
 • 2004 Juvan Lukioteatteri / teatterityö
 • 2005 Antti Kilkki / kulttuuri- ja kotiseututyö
 • 2006 Reijo Koponen / kotiseutu- ja kulttuurityö
 • 2007 Paatelan kyläkoulu /
 • 2008 Irtonaiset ry / teatterityö
 • 2009 Juvan Kamerakerho ry / valokuvaus
 • 2010 Elokuvateatteri Juku / elokuvat
 • 2011 Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistys / kotiseututyö
 • 2012 Juvan kamarikuoro / kuorotoiminta
 • 2013 Nukketeatteri Kukkaro / lastenteatteri
 • 2014 Peter Strebel / valokuvaus & Galleria Kuninkaankartano
 • 2015 Pauliina Hukkanen / teatterityö & kesäteatteri
 • 2016 Auli Vasara / perinnekäsityöt
 • 2017 Luonteri Surf -yhtye / populaarimusiikki
 • 2018 Kaija Huhtinen / tekstiilitaide
 • 2019 Kirsi Vertainen / kotiseututyö
 • 2020 Päivi Lehmusvuori / monipuolinen kulttuurityö
 • 2021 Juvan mieslaulajat ry. / kuorotoiminta
 • 2022 Kari Kärkkäinen / kuvanveisto
 • 2023 Juvan Käsityöläiset / aktiivinen kulttuuritoiminta

Perusteluja sekä muuta tietoa kulttuuripalkinnosta ja sen saajista

1988 kulttuuripalkinto myönnettiin rehtori Sergei Kirtolalle juvalaisen musiikkielämän hyväksi työskentelystä.

1989 kulttuuripalkinnon tarkoitusta täsmennettiin. Sitä olisi jatkossa tarkoitus jakaa ”kulttuuritoiminnassa ansioitineen tai nuoren lupaavan kyvyn palkitsemiseen myös vastaisuudessa”. Järjestyksessään toisen kulttuuripalkinnon sai Marika Kesseli, joka palkittiin musiikin eteen tehdystä työstä.

1990 Heikki Kilpeläiselle myönnettiin kulttuuripalkinto musiikissa ansioitumisesta.

1991 director musices Risto Lampi sai kulttuuripalkinnon musiikin saralla tehdystä työstä.

1992 director cantus Pertti Laamaselle myönnettiin Juva 550 juhlavuoden kunniaksi kulttuuripalkinto tunnustuksena hänen ansioistaan Juvan musiikkielämän kehittämisessä ja erityisesti hänen panoksestaan juhlavuoden musiikkitapahtumien toteutuksessa. Palkinto luovutettiin 4.12.1992 kunnanvaltuuston juhlakokouksessa.

1993 perinnettä jatkaen kulttuuripalkinto myönnettiin mus.kand. Jari Piikille tunnustuksena hänen ansioistaan Juvan musiikkielämän kehittämisessä sekä kuoro- että instrumentaalisella puolella. Palkinto luovutettiin Juvan Mieslaulajien 45-vuotis juhlakonsertissa 6.12.1993.

1994. Kulttuuripalkintoa oli aikaisemmin myönnetty lähinnä musiikin alueella ansioituneille henkilöille, kunnes vuoden 1994 kulttuuripalkinto myönnettiin Inka Nousiaiselle tunnustuksena esikoiskirjasta ”Kivienkeli”.

1995 kulttuuripalkinto myönnettiin Juvalla vuosia asuneelle taiteilijalle, Pekka Hiltuselle. Kulttuuripalkinto tuli tunnustuksena pitkäaikaisesta työskentelystä Juvalla sekä vuoden 1995 näyttelyistä Pieksämäellä ja Juvalla Marraspijot –tapahtumassa. Kuvataiteen alueelta ei ollut myönnetty tätä ennen yhtään kulttuuripalkintoa.

1996. Lehtori Esko Niiranen on tehnyt monipuolista työtä Juvan kulttuurielämän hyväksi. Vuoden 1996 kulttuuripalkinto myönnettiin tunnustuksena pitkäaikaisesta ja monipuolisesta työstä Juvan kulttuurielämän hyväksi. Palkinto luovutettiin tällöin ensimmäistä kertaa Marraspijot –tapahtumassa.

1997 sivistyslautakunta jatkoi kulttuurilautakunnan perinnettä kulttuuripalkinnon jakamisessa. Tuolloin palkinto myönnettiin opettaja Taisto Karviselle pitkäaikaisesta ja monipuolisesta työstä kuvataiteen alalla.

1998. Muutaman vuoden tauon jälkeen vuoden 1998 kulttuuripalkinto myönnettiin musiikin parissa ansioituneelle Heikki Tiihoselle. Perusteluissa mainitaan, että Tiihonen työskenteli vuosia juvalaisen musiikkielämän hyväksi opettaen musiikki- ja kansalaisopistossa sekä ohjaten jousikokoonpanoja, jotka rikastuttivat juvalaisia juhlatilaisuuksia.

1999 kulttuuripalkinto myönnettiin Annukka Talvelalle kirjallisuudesta. Samana vuonna ilmestyi kansallisesti merkittävä elämänkerta ”Aina on polku eessä”, joka kertoo oopperalaulaja Martti Talvelasta. Annukka Talvelan kirjoittama teos miehensä elämästä on hyvin läheltä koettu kertomus yhdestä aikamme suurimmasta bassosta, vahvasta persoonasta ja monipuolisesta ihmisestä.

2000. Ensimmäinen (ja tällä hetkellä ainoa) populaarimusiikin saralta kulttuuripalkinnon saaja on Vesa Kontiainen. Vaikka Juva on maaseutukunta, niin populaarimusiikki on ollut aina varsin elinvoimaista. Vuonna 2000 merkittävä osoitus tästä oli järjestetty Puustock-rockfestivaali, jonka järjestämisestä vastasi viihteen todellinen monitoimimies, Vesa Kontiainen.

2001  kulttuuripalkinto myönnettiin ensimmäisenä teatteri- ja ilmaisutaidon alalla Marja-Liisa Happoselle. Palkinto myönnettiin Happoselle tunnustuksena tämän pitkäaikaisesta ja innostavasta työstä yläasteen ilmaisutaitoryhmien vetäjänä sekä monipuolisesta toiminnasta lausunnan ja ilmaisutaidon kehittäjänä Juvalla.

2002 lehtori Jaakko Martikaiselle myönnettiin vuoden 2002 kulttuuripalkinto tunnustuksena pitkäaikaisesta ja monipuolisesta työstään Juvan lukioteatterin kehittäjänä ja tuottajana.

2003 kulttuuripalkinto myönnettiin peruskoulunopettaja Tiina Räihälle tunnustuksena hänen pitkäaikaisesta ja monipuolisesta työstään kuvataiteen ja kuvaamataidon hyväksi.

2004 Juvan lukioteatteri oli ensimmäinen ryhmä, jolle kulttuuripalkinto myönnettiin. Se luovutettiin tunnustuksena pitkäjänteisestä ja ansiokkaasta toiminnasta näyttämöilmaisun ja monipuolisen teatterityön hyväksi.

2005 kulttuuripalkinto myönnettiin eläkkeellä olevalle nuorisosihteeri Antti Kilkille, joka on työskennellyt kauan ja monipuolisesti kotikuntansa kulttuuri -, kotiseutu-, musiikki- ja järjestötoiminnan hyväksi. Palkinto oli tunnustus elämäntyöstä ja se luovutettiin valokuvanäyttelyn avajaisissa 1.6.

2006. Juvan lehden (eläkkeelle jäänyt) päätoimittaja Reijo Koponen työskenteli kauan ja monipuolisesti Juvan kotiseututyön, kirjallisuuden ja valokuvauksen hyväksi. Viimeisin saavusut oli Juvan lehden 50-vuotisjuhlajulkaisu ”Pitäjänlehden pitkä synnytys”. Kulttuuripalkinto luovutettiin hänelle vuonna 2006 tunnustuksena kotiseutu- ja kulttuurityöstä.

2007 Paatelan kyläkoululle myönnettiin kulttuuripalkinto pitkään tehdyn ansiokkaan ja monipuolisen taidekasvatus- ja lastenkulttuurityön tunnustukseksi. Aiemmin samana syksynä kyläkoulu sai Etelä-Savon taidetoimikunnalta taidekasvatuspalkinnon pitkäaikaisesta taidekasvatustyöstä, joka toteutuu koulun arkityössä ja projekteissa.

2008 kulttuuripalkinto myönnettiin Irtonaiset –teatteriryhmälle, joka oli tuolloin monipuolisesti rikastuttanut paikallista harrastajateatteritoimintaa kymmenen vuoden ajan pelkäämättä haasteellisiakaan näytelmätekstejä, joiden kautta ryhmä on jatkuvasti halunnut kehittää omaa teatteri-ilmaisuaan.

2009. Juvan Kamerakerho on taltioinut juvalaisia hetkiä vuodesta 1961 aktiivisesti ja tarjonnut kulttuurinnälkäisille toimintaa Juvan lisäksi lähikunnissa. Kamerakerhon toiminta on monipuolista ja haasteita pelkäämätöntä. Vuoden 2009 kulttuuripalkinto myönnettiin Kamerakerholle pitkäaikaisesta ja aktiivisesta työstä juvalaisen valokuvaharrastuksen hyväksi.

2010 Esko Saarenharjun Elokuvateatteri JuKu oli vuonna 2010 järjestänyt Juvalla monipuolista elokuvatoimintaa kaikille ikäluokille 17 vuoden ajan. Lisäksi JuKu järjesti syksyisin Ruskarainat –elokuvaviikonloppuja, jolloin esitettiin eurooppalaisten laatuelokuvien lisäksi sarjoja. Kulttuuripalkinto myönnettiin JuKu:lle viimeisenä toimintavuotenaan 2010.

2011 kulttuuripalkinto luovutettiin Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistykselle. Perusteluissa mainitaan kotiseututuntemuksen aktiivinen ylläpito sekä kehittäminen, kannustaminen Juvan historian arvostamiseen, museoiden kehittäminen, vaaliminen sekä jäsenten osaava ja innostunut työpanos museotoiminnassa sekä aktiivisuus Partalan museoalueen alueella sijaitsevan aitan kunnostaminen.

2012. Juvan Kamarikuoron laadukas kuorotoiminta alkoi vuonna 1969. Kamarikuoro on tuonut oman ammattimaisen lisänsä Juvan kulttuuritarjontaan sekä lisännyt kuorolaisten ja kulttuuriharrastajien terveyttä ja elämänmyönteisyyttä. Kulttuuripalkinto myönnettiin kamarikuorolle sen juhlavuotena 2012.

2013 kulttuuripalkinto myönnettiin Nukketeatteri Kukkarolle. Kukkaro on erittäin tärkeä lisä juvalaisen kulttuuritarjontaan, sillä sen kautta monelle juvalaiselle perheelle aukeaa mahdollisuus tutustua nukketeatterin maailmaan omalla paikkakunnallaan. Nukketeatteri Kukkaron taustalla toimivat paikalliset toimijat Johanna Hirvonen ja Päivi Lehmusvuori, jotka toimivat esitysten nukettajina, dramatisoijina ja visualisoijina.

2014. Peter Strebel on merkittävä henkilö juvalaisessa taidepiirissä ja hänelle myönnettiin vuoden 2014 kulttuuripalkinto elämäntyöstään juvalaisen kulttuurin hyväksi. Hän on tehnyt pitkän ja aktiivisen historian Juvan Kamerakerhossa sekä erittäin merkittävää työtä Galleria Kuninkaankartanon eteen: kansainvälisen uran ja omien suhteidensa kautta Peter Strebel on tuonut Juvalle kansainvälisten huippujen taidenäyttelyitä, joista juvalaiset ovat päässeet nauttimaan vuosien saatossa.

2015 kulttuuripalkinto myönnettiin Pauliina Hukkaselle aktiivisesta työstään juvalaisen teatterityön hyväksi. Pauliina Hukkanen on pitkäaikainen juvalaislähtöinen toimija, joka on edistänyt maanlaajuisesti Juvan tunnettavuutta sekä näyttelijänä että ammattikesäteatteritoiminnallaan. Vuonna 2015 Pauliina Hukkanen avasi kesäteatterin Juvan Partalaan ja toimi sitä ennen Rapion Myllyteatterin tuottajana vuosina 2012-2013.

2016. Auli Vasara on juvalainen perinnekäsitöiden osaaja, joka on tehnyt paju- ja tuohitöitä jo 15 vuoden ajan. Vuoden 2016 kulttuuripalkinnon lisäksi Auli Vasara palkittiin tuohitöiden Suomen mestarina. Lisäksi hän on järjestenyt jo useamman vuoden ajan ainutlaatuista tuohi- ja pajuleiriä, joka kokoaa perinneosaajat ympäri Suomea Juvalle.

2017 Luonteri Surf on juvalainen, ramopunkiksi määriteltävä yhtye, jonka melkein kaikki jäsenet ovat ammatiltaan maanviljelijöitä. Luonteri Surf on tehnyt musiikkia pilke silmäkulmassa vuodesta 1984. Tuotannon keskiössä on savolainen maaseutuhenkisyys. Luonteri Surf on vienyt juvalaisuutta myös ulkomaille kolmenkymmenen toimintavuotensa aikana. Yhtye on kannustanut juvalaisia nuoria muusikoita omalla toiminnallaan.

2018 Kaija Huhtinen on tekstiilitaiteilija, joka pitänyt näyttelyitä ympäri Suomea ja maailmalla. Hän on monipuolinen tekstiilien käyttäjä, joka suosii kierrätysmateriaaleja. Huhtinen on tehnyt merkittävän uran kansalaisopiston opettajana Juvalla, Puumalassa ja Sulkavalla. Eläkkeelle jäätyäänkin hän on ollut keskeinen toimija Juvan käsityöläiset ry:ssä, joka on järjestänyt monipuolista toimintaa Hildurin taloon etenkin kesäisin. Hildurissa on nähty monenlaisia käsitöiden teemanäyttelyitä ja käsityöläisten tuotteita on ollut myynnissä.

2019 Kirsi Vertainen on kansatieteilijä, kirjailija ja lammastilallinen, joka on tehnyt kotiseututyötä kirjoittamisen, kuvittamisen ja järjestötoiminnan kautta. Hän on ollut kokoamassa useita Juvan historiasta kertovia näyttelyitä, tuottanut Juvan museolle materiaalia useisiin eri tarkoituksiin ja useille eri kohderyhmille. Kunnan mukaan Kirsi Vertainen on kirjoittajana asiantunteva, tarkka ja monipuolinen.

2020 Päivi Lehmusvuori on kulttuuripersoona, joka on vaikuttanut juvalaiseen kulttuurielämään jo parinkymmenen vuoden ajan. Hän tuli Juvan kirjaston johtajaksi vuonna 1999 ja jäi eläkkeelle vuoden 2020 lopussa. Hän rikastutti juvalaista kulttuurielämää Kellari Gallerian ja Nukketeatteri Kukkaron kautta useiden vuosien ajan. Hänen sydäntään lähellä ovat olleet erityisesti lapset ja lukemaan oppiminen. Hän on tehnyt kaikkea luovaa toimintaa suurella sydämellä yli raja-aitojen, tuonut oman vahvan lisänsä paikalliskulttuuriin ja sen ylläpitämiseen. Lehmusvuori on vaikuttanut merkittävästi muun muassa Gottlund –runokilpailun ja Juvan kulttuurisivujen syntyyn ja olemassaoloon.

2021 Juvan Mieslaulajat ry. palkittiin. Kuoro on ollut toiminnassa jo 1950-luvulta lähtien, ja harjoittelee yleensä kerran viikossa. Konserttien lisäksi Mieslaulajat on ilahduttanut monet kerrat myös onnittelutervehdyksillä erilaisten merkkipäivien kunniaksi.

2022 Kari Kärkkäinen on kuvanveistäjä, joka on asunut ja työskennellyt Juvalla jo parin vuosikymmenen ajan. Hänen töitään on julkisissa tiloissa eri puolilla Suomea. Puu ja puusta veistäminen on osoittautunut hänelle omimmaksi keinoksi ilmaista itseään. Kärkkäisen ideasta lähti aikoinaan liikkeelle jokakesäinen Gottlund-viikko, ja hän on esittänyt Gottlundia lukuisissa tapahtumissa.

2023 Juvan Käsityöläiset pyörittää Juvan kirkonkylällä Hildurin toimintaa. Hildurissa järjestetään kesänäyttely ja kirpputori, pienempiä näyttelyitä sekä pidetään myymälää ja kahviota. Viime vuosina käsityönäyttelyihin on voinut törmätä myös Juvan kirjastossa ja Partalan kuninkaankartanossa. Vuoden 2023 suuri ponnistus oli valtakunnallisen Tilkkutyöbiennaalin järjestäminen Juvalla Kukkokoulun tiloissa.

Artikkelin on kirjoittanut Juvan kunnassa kulttuuriohjaajana työskentelevä Laura Partamies kulttuuripalkintoa koskevien pöytäkirjaotteiden perusteella. Vuodesta 2018 lähtien tiedot on täydentänyt Piia Häkkinen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *